TEXTURED VINYL WALLPAPER “SILK”

TEXTURED VINYL WALLPAPER “SILK”

CZ
Pozoruhodná podobnost s hedvábnou texturou.

Kompletně matná.

Velmi ostrá kvalita tisku. Záhyby nejsou viditelné.

Složení (z vrchu): PVC

Zadní složení: osnaburg

EN
Impressive similarity with silk texture.

Completely matte.

Very sharp printing qualities. Joints are not visible.

Composition (top): PVC

Backing: osnaburg